Het NKVO instituut verklaart dat haar aspirant lid: 

 CeraCare Waxsalon, Rithsestraat 170 te Breda

aan het keuringsproces van het NKVO instituut deelneemt,

om (wederom) het NKVO keurmerk te mogen voeren

vanaf 1 juli 2015 tot 1 juli 2016.

 

Het NKVO instituut is de belangenvereniging voor bedrijven die ontharingsbehandelingen verkopen aan consumenten en voor consumenten/klanten die van deze behandelingen gebruik (wensen te) maken.

De bij de keuring geconstateerde werkwijze en gehanteerde voorwaarden zijn in overeenstemming met relevante kwaliteit en hygiëne regelgeving en de gedragsregels van NKVO instituut.

De (her)certificering vindt jaarlijks plaats.

CeraCare Waxsalon - onderstaand genoemd als aanbieder- biedt u ten minste de volgende 3 zekerheden:

    • Veiligheid

De aanbieder geeft de zekerheid dat er voldoende rekening wordt gehouden met de veiligheid, waaronder hygiëne, voor, tijdens en na de ontharingsbehandelingen.

  • Vakkundigheid

Het keurmerk garandeert dat de aanbieder een professional is. Deze heeft een erkend diploma en laat zich regelmatig bijscholen. Of er is bewijs dat de benodigde competenties en ervaring op een andere manier zijn verworven.

  • Vertrouwen

De aanbieder toont aan dat hij of zij discreet  werkt en zich goed kan inleven in de klant. Dit betekent dat de aanbieder over de juiste omgangsvormen beschikt waardoor de klant zich op zijn/haar gemak voelt en een terecht vertrouwen in de aanbieder heeft om de gewenste ontharingsbehandeling te laten uitvoeren.

Voorts eist het NKVO keurmerk dat de klant door de aanbieder serieus wordt genomen. De aanbieder zal hierom regelmatig de tevredenheid van haar klanten evalueren.

De mening van de klant is een essentieel onderdeel voor het behoud van de certificering. Heeft u als klant ondanks deze zekerheden toch een klacht, dan geven wij u het volgende advies:

1. U meldt de klacht bij  <de betreffende salon>

2. Biedt stap 1 geen oplossing, dan kunt via het NKVO instituut een melding/klant makenHet NKVO instituut bemiddelt dan in het zoeken naar een passende oplossing.